QTH Holtberget Kongsvinger
Sender/Mottager Tait T800 II 
Antenne  Aerial Oy AV-1431, 7dBi 
Duplexfilter  Procom DPF 2/22-125 
Logikk  ID-O-Matic IV + Voice board 
Repeater åpnes med:  Kun Subtone!
Subtone  71.9 Hz 
Sender subtone  71.9 Hz 
Kanalavstand 25 Khz
Frekvens RV-52 145.650Mhz / 145.050 Mhz
Locator JP50XE