SSID Type stasjon
Ingen SSID Hjemme, eller primær stasjon (meldings kapabel)
-1 Generisk tilleggsstasjon, digi, mobil, wx, osv
-2 Generisk tilleggsstasjon, digi, mobil, wx, osv
-3 Generisk tilleggsstasjon, digi, mobil, wx, osv
-4 Generisk tilleggsstasjon, digi, mobil, wx, osv
-5 Andre nettverk (D-STAR, IPhone, Blackberry)
-6 Spesiell aktivitet, Satellitt operasjon, camping eller 6m, osv
-7 Håndholdt eller Portabel
-8 Båt, seilbåt, skip (/MM), RV eller den andre mobile
-9 Primær Mobil (meldings kapabel)
-10 Internett, IGate, EchoLink, Winlink, APRN, osv
-11 Ballong, fly, romferger, osv
-12 APRStt, DTMF, RFID, enheter, enveis trackere *) osv
-13 Værstasjoner
-14 Lastebil, trailer eller langtransport
-15 Generisk tilleggsstasjon, digi, mobil, wx, osv