Det er blitt bygget en ny D-Star repeater som nå er QRV på Rafjellet.
Den ble satt i drift Lørdag 15.August, hvis det er noe som ikke fungerer så si i fra så skal vi prøve å rette på det.
Repeateren består av 2 stk Tait UHF radioer, en TM8100 og en TM8200 som er koblet til et DVRPTR v2 kort.
Så da kan dere kjøre D-Star igjen så mye dere orker