Bare sørpe i Holtberget, bare så vidt jeg klarte å ta meg opp på krabbegir.


09.02.2019

LA2KRR er nå på lufta igjen med ny logikk!

Fylke              Primær
CTCSS
      Sekundær
CTCSS
           
Aust-Agder     77.0 Hz   107.2 Hz 
Buskerud     74.4 Hz   103.5 Hz
Finnmark     91.5 Hz   127.3 Hz 
Hedmark     71.9 Hz   97.4 Hz
Hordaland     79.7 Hz   110.9 Hz
Møre og Romsdal            82.5 Hz   114.8 Hz
Nordland     88.5 Hz   123.0 Hz
Nord-Trøndelag     85.4 Hz   118.8 Hz
Oppland     71.9 Hz   97.4 Hz
Oslo og Akershus     67.0 Hz   94.8 Hz
Rogaland     77.0 Hz   107.2 Hz
Sogn og Fjordane     82.5 Hz   114.8 Hz
Sør-Trøndelag     85.4 Hz   118.8 Hz
Telemark     74.4 Hz   103.5 Hz
Troms     91.5 Hz   127.3 Hz
Vest-Agder     77.0 Hz   107.2 Hz
Vestfold     74.4 Hz   103.5 Hz
Østfold     67.0 Hz   94.8 Hz