Takk til alle som stilte opp og tok i et tak for å få ryddet på gruppa, onsdag 19 juni 2024. Vi ble til sammen 8 stykker som gjorde en flott innsats med rydding og forberedelser til oppsett av en ny mast på tomten.

Følgende stilte denne kvelden:

LA2GPA - Kurt

LA3VEA - Oddbjørn

LA4AMA - Roar

LA5IJA - Ingar

LA9MHA - Magne

LB3PI - Kent Gøran

LB8CC - Øyvind

LB8DC - Morten

LA4AMA, Roar og LA2GPA Kurt stilte også med hver sin henger for anledningen. Disse ble fylt godt opp med skrot som ble kjørt ned på GIR og kastet der. Det er fortsatt en del skrot igjen som vil bli kjørt bort neste onsdag.